Zad Egypt. اطياب بانيه دجاج مقرمش حار 8 قطع 400 جم