Zad Egypt. امريكانا فول مدمس اسكندراني بالطحينة 400 جم