Zad Egypt. حلواني كرانشي تشيكن بوبس قطع دجاج مقرمشة 400جم