Zad Egypt. الطحان تمر منزوع النوي محشو بالكاجو علبة 400 جم