Zad Egypt. كوكو افانا فحم من قشور جوز الهند 84 مكعب