Zad Egypt. اطياب بانيه دجاج مقرمش بارد 8 قطع 400 جم