Zad Egypt. دريا بوب أوف زا بوب فشار بالكراميل100جم