Zad Egypt. غارنييه فاست برايت غسول جل فيتامين سي منظف 400مل