Zad Egypt. كلاس أيه ماجيك مومنت صوص مكسرات المكاديميا180جم