Zad Egypt. Seacube Seafood Sambousek With Mozzarella Cheese 10 Pieces 400gm