Zad Egypt. Sunbulat Al Furat white corn flour 1 kg