Zad Egypt. Eddy's Kitchen Sourdough Half White Baguette